SAIMNIECISKIE DARBINIEKI

Vārds, uzvārds

Amats

Kontakti

Jānis Šteins

Saimniecības pārzinis

29418547

Ilona Andrēviča

Pavāre

26394116

Daiga Ciekurzne

apkopēja
pagasta ēkā

29153304

Ilga Kurzemniece

apkopēja

27847264

Vija Ķauķīte

apkopēja

26153980

Saiva Lazdāne

Pavāre

20036156

Svetlana Libāne

kurinātāja

28737069

Nikolajs Naumčiks

kurinātājs

28678947

Inga Rūsa

apkopēja

29475987

Juris Skutelis

kurinātājs

28799940

Mihails Soboļevs

kurinātājs

28205092

Maiga Šīrona

Kurinātāja

29851001