SKOLOTĀJI
Mārīte Ansaberga
Vispārējās pamatizglītības skolotāja (latviešu valodas un literatūras skolotāja)
+37126544593
marite.ansaberga@cesunovads.edu.lv

Elita Zvaigzne
Vispārējās pamatizglītības un pirmsskolas izglītības skolotāja (angļu valodas skolotāja)
+37126191473
elita.zvaigzne@cesunovads.edu.lv

Marianna Rozīte
Vispārējās pamatizglītības skolotāja (krievu valodas skolotāja), pedagogs - karjeras konsultants
+37128626902
marianna.rozite@cesunovads.edu.lv

Raja Erele
Vispārējās pamatizglītības skolotāja (dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas, sociālo zinību, ētikas skolotāja)
+37129144234
raja.erele@cesunovads.edu.lv

Gunārs Erels
Vispārējās pamatizglītības skolotājs (fizikas, datorikas, inženierzinību skolotājs),  projekta skolotājs (robotika)
+37129100954
gunars.erels@cesunovads.edu.lv


Linda Janberga
Vispārējās pamatizglītības skolotāja (sākumskolas skolotāja), bibliotekāre
+37129374657
linda.janberga@cesunovads.edu.lv


Daina Beļajeva
Vispārējās pamatizglītības skolotāja (sākumskolas skolotāja), projekta skolotāja (dabaszinības)
+37125425385
daina.belajeva@cesunovads.edu.lvAivars Krancmanis
Profesionālās ievirzes izglītības skolotājs (dziedāšana)
+37129134507
aivars.krancmanis@cesunovads.edu.lv

Guntis Rozītis
Vispārējās pamatizglītības skolotājs (zēnu mājturības un tehnoloģiju, dizaina un tehnoloģiju skolotājs), interešu izglītības skolotājs (kokapstrāde)
+37126176145
guntis.rozitis@cesunovads.edu.lv

Jana Stūrīte
Vispārējās pamatizglītības skolotāja (vēstures skolotāja)
+37126200711
jana.sturite@cesunovads.edu.lv

Vizbulīte Blīgzna
Vispārējās pamatizglītības skolotāja (ģeogrāfijas, meiteņu mājturības un tehnoloģiju skolotāja, dizaina un tehnoloģiju skolotāja)
+37128663556
vizbulite.bligzna@cesunovads.edu.lv

Ingrīda Batņa
Profesionālās ievirzes izglītības skolotājs (zīmēšana, gleznošana)
+37126600081
ingrida.batna@cesunovads.edu.lv