SKOLAS PADOME

Skolas padomes sastāvs

Būtisks sadarbības tilts, kas savieno un aizved idejas un darbus darbus pie vērtīgiem un vajadzīgiem gala mērķiem, ir starp vecākiem - skolēnu - skolas darbiniekiem.
Bērnudārza un skolas padomes ievēlētais sastāvs.

vecāki: 
padomes vadītāja - 
Santa Lauska
vietnieks - Toms Kuzņecovs
Inga Jēkabsone
Kārlis Peterlevics, Marija Heislere CelmaSvetlana Drunka

skolēni:
Marita Traine, Dāvis Šīrons

SKOLAS PADOMES REGLAMENTS
Nitaures_MMP_Padomes_reglaments_2023.pdf