SKOLAS VĒSTURES STĀSTI

1924. gads - Nītaures sešklasīgā pamatskola
1928. gads - uzsākta Nītaures pils atjaunošana
1936. gads - pabeigta pils labiekārtošana
1936. gads - pirmais izlaidums jaunajā skolā
1945. gads - Nītaures septiņgadīgā skola
1959 .gads - Nītaures astoņgadīgā skola
1987. gads - Nītaures vidusskola
2021.gads - Nītaures mūzikas un mākslas pamatskola